Aktivni.Vsi

Po dejanjih se oče pozna

Aktivno očetovstvo za premik naprej

Projekt Aktivni.Vsi spodbuja enakomerno razdelitev družinskih in gospodinjskih obveznosti med ženskami in moškimi ter aktivno očetovstvo. To moškim omogoča večjo vlogo v družinskem življenju, ženskam pa boljši položaj na trgu dela. S sloganom Po dejanjih se oče pozna, poudarjamo pomembnost aktivne udeležbe očeta pri družinskih opravilih.

Glavni cilji projekta

  1. 1Razvoj in izvedba modela usklajenega in celostnega pristopa lokalne skupnosti k vprašanju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja s poudarkom na dejavnem očetovstvu in naslavljanje spolnih stereotipov, povezanih s skrbstvenim in gospodinjskim delom.
  2. 2Spodbujanje socialnih partnerjev k naslavljanju teh tem in k sprejemu politik in praks za usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja s poudarkom na dejavnem očetovstvu.
  3. 3Zmanjševanje obstoja spolnih stereotipov in spodbujanje enakovredne delitve skrbstvenega in gospodinjskega dela med ženske in moške.

Pričakovani rezultati

Izboljšana integracija načela enakosti spolov v lokalni skupnosti na področju naslavljanja spolnih stereotipov in usklajevanja družinskega ter poklicnega življenja s poudarkom na dejavnem očetovstvu.

Izboljšano praktično znanje institucij na lokalnem nivoju na področju uporabe mehanizmov in orodij za naslavljanje spolnih stereotipov in usklajevanja družinskega in poklicnega življenja.

Izboljšana ozaveščenost, znanje in izvajanje družini prijaznih politik s poudarkom na dejavnem očetovstvu v zasebnem sektorju.

Izboljšana ozaveščenost o pomenu večje vključenosti moških v skrbstveno in gospodinjsko delo.

Nekatere projektne dejavnosti

ZLOŽENKA MIDVA NA STARŠEVSKEM DOPUSTU

Če bi starševski dopust dojemali kot pravico otroka, da ga negujeta in varujeta oba starša, kadar gre za dvostarševsko družino, bi s tem pridobili vsi: ženske bi bile manj obremenjene, moški pa bi okrepili izkušnjo dejavnega očetovstva. Prenesite zloženko in preverite, kakšne pravice imata za starševski dopust tako oče kot mama v času otrokovega prvega leta.

Projektni partnerji

V projektu sodelujemo MDDSZ, Občina Kamnik, Center za socialno delo Kamnik, OŠ Toma Brejca Kamnik, Vrtec Antona Medveda Kamnik ter Zdravstveni dom dr. Julija Polca kot partnerji na lokalni ravni in Islandski center za enakost spolov kot mednarodni projektni partner.

Sektor za enake možnosti je s projektom Aktivni.Vsi uspešno kandidiral za sredstva na razpisu Evropske komisije. Obdobje izvajanja projekta: 2016 – 2017.

Projekt sofinancira Evropska unija iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo (2014 - 2020).

image

Podporniki projekta

Rok Terkaj – Trkaj je slovenski raper, ki ustvarja glasbo že od leta 2004. Je ponosen mladi očka, ki na glas pove, da mu hči pomeni vse.

Rok Terkaj - Trkaj / Raper

Jure Marolt je aktiven oče, ki svoje misli o starševstvu in družinskih prigodah zapisuje na blogu. Biti oče je njegovo najljubše opravilo.

Jure Marolt / Bloger